Polityka ochrony danych osobowych

Wysoka jakość współpracy z Państwem jest dla nas niezwykle ważna, dlatego informujemy , że w dniu 25.05.2018 roku wchodzi w życie egzekucja rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO .

Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Na podstawie Dz.Urz.UE L119 z 4.05.2016 informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TELETRONIK Telekomunikacja i Elektronika Krzysztof Sendek ul. Gnieźnieńska 27A 62-300 Września .
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu
a. -realizacji umów, umów o dzieło, umów-zleceń, dostaw – na podstawie Art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
b. -do celów windykacji, planowania biznesowego i ofertowania Art.6 ust.1 lit.f , ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
c. -marketingu (jeśli wyrażono zgodę)- na podstawie Art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r
d. -finasowo księgowych wynikających z przepisów prawa min. Podatkowych w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości na podstawie Art.6. ust.1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a. -podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia (firmy spedycyjne, biuro rachunkowe, firmy windykacyjne, firmy wsparcia usług IT)
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat lub w oparciu o uzasadniowny interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) a w przypadku udzielonej zgody – do ustania zgody.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania .
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania może skutkować odmową zawarcia umowy
W sprawie szczegółowych informacji należy się kontaktować pod adresem e-mail :iod@teletronik.info